Rehabilitacja dzieci ze zdiagnozowanym porażeniem mózgowym

W naszym zespole praktykujemy nowe podejście do leczenia dzieci z diagnozą dziecięcego porażenia mózgowego i autyzmu, które polega na oddziaływaniu na przyczynę dysfunkcji ruchowych i opóźnienia rozwoju psychicznego dziecka. Kompleks działań leczniczych ukierunkowany jest na usunięcie zmian patologicznych, które mogły zaistnieć wskutek głodu tlenowego i urazu w trakcie ciąży i porodu.

Encefalopatia okołoporodowa u dzieci jest ciężkim i niebezpiecznym schorzeniem o ogromnej ilości konsekwencji, na które dziecko zapada w okresie okołoporodowym, powoduje uszkodzenie najważniejszego organu, kształtującego osobowość człowieka – mózgu. Uraz okołoporodowy to uszkodzenie tkanek i organów dziecka wywołane przez siły mechaniczne w trakcie porodu, oraz całościowa reakcja na te uszkodzenia ze strony organizmu. Te dwa stany w dłuższym okresie mogą w konsekwencji doprowadzić do powstania dziecięcego porażenia mózgowego, autyzmu, opóźnienia umysłowego itd.

Rehabilitacja prowadzona naszą metodą polega na przywróceniu krążenia krwi w pniu mózgu, móżdżku i innych częściach mózgu, które otrzymują dopływ krwi z tętnic kręgowych i podstawnej. Niedobór przepływu krwi w tych tętnicach może doprowadzić do zaburzeń rozwoju umysłowego, zaburzenia mowy, funkcji ruchowych dziecka, a także do rozwoju wielu innych problemów, takich jak zaburzenie słuchu, wzroku, zeza, zaburzenia koordynacji i motoryki mniejszej, złogów w zatokach czołowych i przynosowych, opóźnienia rośnięcia zębów, zaburzeń snu, płaczliwości, różnych rodzajów bólu głowy, napadów drgawkowych i innych.

Nasza metodyka pozwala na prowadzenie bezbolesnej rehabilitacji dziecka, która jest w stanie minimalizować objawy dziecięcego porażenia mózgowego, autyzmu i różnych zaburzeń poznawczych. Efekt regenerujący opiera się o usunięcie patologii odcinka szyjnego kręgosłupa (jako jednej z przyczyn powyższych zaburzeń), co prowadzi do przywrócenia przekazywania impulsów nerwowych, usunięcia niedoboru tlenu w mózgu i rdzeniu kręgowych, usunięcia skutków schorzeń organicznych układu nerwowego (niedowładów, przykurczy, osłabienia mięśni). Specjaliści zespołu „Dr. Vel” prowadzą multiterapię i osiągają pozytywną dynamikę w procesie rehabilitacji dzieci.