Skala Apgar

 

Parametry

Niski poziom

0 punktów

Średni poziom

1 punkt

Wysoki poziom

2 punkty

Zabarwienie skóry

Niebieskawe

Jasnoróżowe, kończyny z niebieskawym odcieniem

Normalne, różowe

Zabarwienie skóry

Brak bicia serca

Mniej niż 100 uderzeń

Więcej niż 100 uderzeń

Рobudliwość odruchowa

Brak

Słabe odruchy

Аktywne odruchy ruchowe i twarzowe

Napięcie mięśni

Brak

Nogi i ręce się zginają

Dziecko aktywnie się porusza

Oddychanie

Brak

Oddech płytki, wolny

Dobre, dziecko krzyczy

 

 

Skala Apgar: co oznaczają punkty przy urodzeniu dziecka?

Swoje najpierwsze oceny maluch otrzymuje w cale nie w szkole, a jeszcze w szpitalu położniczym, zaraz po urodzeniu. To jest ocena według skali Apgar.

Cel stworzenia tej metody oceniania
Skala Apgar została wynaleziona w 1952 roku przez położną Virginię Apgar w celu szybkiego dokonania oceny stanu dziecka po porodzie oraz określenia potrzeby i zakresu działań resuscytacyjnych. Od tego czasu podjęto wiele prób ulepszenia lub modyfikacji tego systemu oceny noworodków. Ale wszystkie metody określania stanu dziecka, w ten czy inny sposób, sprowadzały się do pierwotnego systemu.
W jaki sposób i kto ocenia
Ocena według skali Apgar obejmuje 5 parametrów:
Częstość tętna;
Oddychanie;
Zabarwienie skóry;
Napięcie mięśni;
Odruchy fizjologiczne.

Każde z tych kryteriów może być ocenione na 0, 1 lub 2 punkty. Zatem maksymalny wynik według wszystkich 5 znaków wynosi 10 punktów. Minimalnym wynikiem odpowiednio jest 0 punktów. Niestety jest to zły wynik dla dziecka. Punktację w skali Apgar wykonuje neonatolog, który jest obecny przy porodzie.
Kiedy przeprowadzana jest ocena?

Przeprowadza się ona dwa razy: pod koniec pierwszej minuty życia dziecka i w piątej minucie. Wielu specjalistów o światowym znaczeniu sugeruje ulepszenie tego systemu i, w przypadku niskiej oceny po pierwszych dwóch zmierzeniach, kontynuować ocenę co 5 minut, aż stan dziecka wróci do normy. Ale w zasadzie brane są pod uwagę tylko dwie pierwsze oceny w ciągu 5 minut życia noworodka.

Duże znaczenie ma pozytywna dynamika w ocenie stanu, tj. gdy niższe wyniki oceny zmieniają się na wyższe. Zły znak prognostyczny ma ujemna dynamika. Bardziej znacząca dla prognoz jest także druga ocena według skali Apgar, czyli ocena w piątej minucie życia.

Skala Apgar: co oznaczają punkty przy urodzeniu dziecka? | Artykuły informacyjne | Mediacentrum | „Leleka” [Лелека] – nr 1 szpital położniczy w Kijowie
Dziecko otrzymało niskie wyniki. Dlaczego tak się stało?

Za normalne są uważane wyniki w granicach 7-10 punktów. Dziecko, które otrzymało taką ocenę, nie wymaga intensywnej pomocy i od pierwszych minut życia może być z matką. Niższe wyniki oznaczają, że miało miejsce niedotlenienie i uduszenie. Wyniki mniej 3 punktów według skali Apgar wskazują na ciężką asfiksję okołoporodową , czyli brak tlenu podczas porodu.
Przyczyny rodzenia dzieci z niskimi ocenami w skali Apgar są różnorodne. Jest to i niedotlenienie płodu w czasie ciąży, i skutek wielu chorób matki, płodu lub kompleksu płodowo-łożyskowego.

Uważa się, że 99% wszystkich przyczyn wywołujących trudny stan dziecka przy urodzeniu leży w okresie przedporodowym lub śródporodowym, tj. podczas ciąży i porodu. Wiele z nich można zdiagnozować w okresie prenatalnym i z góry przewidzieć i zapobiec możliwym problemom u dziecka. Dlatego matki nie powinny zaniedbywać badań podczas ciąży.
Noworodek ma niskie oceny – jakie są działania lekarzy?

Dzieci, które otrzymały wyniki według skali Apgar poniżej 7-6 punktów, wymagają podjęcia działań resuscytacyjnych. Ważną rolę odgrywa terminowe udzielanie pomocy w każdej sekundzie. To może być wykorzystanie tlenu przy użyciu maski lub intubacja tchawicy, wprowadzanie leków w celu poprawy funkcji czynności serca oraz inne środki medyczne mające na celu poprawę stanu dziecka.

Szczegóły opieki domowej dla dzieci z niskimi wynikami
Istnieją kryteria wypisu noworodków. Jeśli dziecko nie jest zdrowe, ono pozostaje w szpitalu lub zostaje przeniesione do innych placówek medycznych. Kiedy stan dziecka pozwala mu wrócić do domu, zostaje ono wypisane z zaleceniami dalszej opieki medycznej. Niska ocena według skali Apgar jest jednoznacznym powodem do dalszej obserwacji przez pediatrę, neurologa, okulistę oraz innych wąskich specjalistów.

Co jeszcze warto wiedzieć o skali Apgar?

Ocena według skali Apgar nie odpowiada za żywotność dziecka w przyszłości. Ona jest aktualna przez pierwsze dwie godziny jego życia i wskazuje tylko na potrzebę i zakres działań resuscytacyjnych, których noworodek potrzebuje w pierwszych minutach życia.

Na przykład dziecko rodzi się z wysokimi wynikami w skali Apgar. Ono nie potrzebowało działań resuscytacyjnych. W przyszłości może zostać zdiagnozowana wada serca z dalszą dekompensacją czynności serca i pogorszenie stanu dziecka. Ale nie będzie to sprzeczne z wysokimi ocenami, które otrzymał przy urodzeniu. Również niskie wyniki nie oznaczają skłonności do chorób u dziecka.
Bez względu na potrzebę podjęcia działań resuscytacyjnych, wszystkie dzieci w równym stopniu wymagają nieograniczonej miłości i uczucia mamy. Zdrowych Państwu dzieci i doskonałych ocen!