Skutki urazów okołoporodowych przyczyną zaburzeń rozwoju dziecka

To, w jaki sposób przychodzimy na świat w dużej mierze decyduje o naszym przyszłym zdrowiu, kondycji psychicznej i jakości relacji międzyludzkich. Nie dziwi więc fakt, że wydarzenie, jakim jest poród postrzegane jest przez nas jako to najważniejsze w życiu. Choć życzylibyśmy sobie, by zawsze przebiegał on wzorowo, wiemy, że nie zawsze się tak dzieje. Jak zapobiec skutkom komplikacji okołoporodowych?
 

Urazy okołoporodowe

Poród jest ogromnym wysiłkiem zarówno dla matki, jak i dziecka. Mały człowiek, przychodząc na świat poddany jest ogromnemu parciu, dlatego nietrudno o uraz. Dodatkowymi czynnikami ryzyka jest nieproporcjonalny stosunek główki dziecka do rozmiarów miednicy kobiety; poród ze wspomaganiem narzędzi (szczypce, próźnociąg) oraz ewentualne błędne postępowanie położnika. Niestety, możliwości jest wiele i tak naprawdę nawet cesarskie cięcie nie może dać żadnych gwarancji, że dziecko nie ulegnie urazom okołoporodowym. Czym jest taki uraz? Zaliczamy do niego uszkodzenie tkanek i organów dziecka wywołane przez siły mechaniczne w trakcie porodu, oraz całościową reakcję na te uszkodzenia ze strony organizmu. Te dwa stany w dłuższym okresie mogą doprowadzić do powstania dziecięcego porażenia mózgowego, autyzmu czy opóźnienia umysłowego. Oczywiście, należy pamiętać, że sytuacje tu wymienione nie są rutyną każdego porodu, a odstępami od normy i żadna z kobiet nie powinna nastawiać się negatywnie przed przyjściem swojego dziecka na świat, zwłaszcza, jeśli do tej pory nie stwierdzono u niej żadnych nieprawidłowości mogących przyczynić się do takiej sytuacji.
 
Co powinno zaniepokoić?

Trudny poród nie zawsze daje oznaki w pierwszych chwilach życia dziecka. Często rozwija się ono prawidłowo do czasu, kiedy ich rodzice nie zauważą pewnych niepokojących objawów. Są bardziej płaczliwe, nie chcą spać, mają słabą koordynację, nie mówią, późno rosną im zęby. Mimo upływającego czasu, dystans rozwoju między dzieckiem, a rówieśnikami powiększa się. Widać wyraźne zaburzenia funkcji mowy, funkcji ruchowych, dziecko ma zaburzenia słuchu, wzroku, ma napady bólów głowy a nawet napady drgawkowe.

Wymienione objawy to skutki niedotlenienia dziecka, do którego dochodzi podczas porodu. To ciężkie i nieodwracalne schorzenie, stanowiące zagrożenie dla rozwoju najważniejszego organu kształtującego osobowość człowieka i regulującego pracę całego organizmu – mózgu. Choć po zweryfikowaniu tych symptomów niejednokrotnie rodzice usłyszą: to autyzm, dziecięce porażenie mózgowe lub opóźnienie umysłowe – nie należy traktować tego jako wyrok.

Jak niwelować skutki?

Grupa specjalistów zebrana pod szyldem „Dr. Vel” zajmuje się tym zagadnieniem od lat. Bazując na doświadczeniu w pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń rozwojowych, u których przy porodach doszło do pewnych nieprawidłowości, grupa opracowała multiterapię, która, jako jedna z niewielu, skupia się nie na samych objawach chorób, ale na skutkach tych objawów. Specjaliści doszli do wniosku, że w sytuacji, w której dochodzi do urazu okołoporodowego, odcinek szyjny kręgosłupa dziecka narażony jest na uszkodzenie dwóch pierwszych kręgów oraz ich aparatu łączącego. W wyniku przemieszczeń w obrębie tego obszaru, dochodzi do zaburzenia krwiobiegu w części podstawnej mózgu, zaburzeń dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego, a w konsekwencji do patologii pracy samego narządu. Zmiany te zachodzą powoli, nie budząc niepokoju rodziców w pierwszych tygodnia dziecka, mogą ujawniać się nawet po pierwszym roku życia.

Sama rehablitacja jest w stanie usunąć objawy zaburzeń poznawczych. Efekt regenerujący opiera się o usunięcie patologii odcinka szyjnego kręgosłupa, co prowadzi do przywrócenia przekazywania impulsów nerwowych, usunięcia niedoboru tlenu w mózgu i rdzeniu kręgowych, usunięcia skutków schorzeń organicznych układu nerwowego (takich jak niedowłady, przykurcze, osłabienia mięśni). Specjaliści zespołu „Dr. Vel” prowadzą multiterapię, łącząc powyższe rodzaje oddziaływania i osiągając pozytywną dynamikę w procesie rehabilitacji dzieci.