Splątanie pępowiny


Z pewnością zdjęcie, które Wam przedstawiamy jest bardzo wstrząsające.
Ale każda z MAM dobrze wie jak wygląda poród ale nie każda zdaje sobie sprawę z konsekwencji, które mogą nastąpić po…

Podczas naszej terapii przywracamy pełne krążenie mózgu, maksymalny nacisk kładziemy na eliminację procesów patologicznych powstałych w wyniku urazu porodowego lub zmian, które wystąpiły w czasie ciąży.

Splątanie pępowiny samo przez siebie nie jest jeszcze patologią; może zaszkodzić dziecku tylko wtedy, gdy pępowina z powodu splątania jest znacznie skrócona. Prowadzi to do jej napięcia i możliwego ucisku naczyń samej pępowiny lub szyi dziecka.
Ponadto z powodu napięcia pępowiny może przedwcześnie oderwać się łożysko – zarówno podczas ciąży, jak i podczas porodu.
Przed porodem i przejściem przez pępowinę dziecko nie oddycha płucami, dlatego ucisk gardła oddechowego wewnątrzmacicznie i podczas porodu nie szkodzi mu, jednak przy bardzo ciasnym skręceniu pępowiny wokół gardła płodu może wystąpić odruchowe zatrzymanie akcji serca.

Ponieważ płód otrzymuje tlen przez naczynia pępowinowe, jeśli zostaną ściśnięte, dochodzi do niedotlenienia. Lekarz może podejrzewać ten stan podczas słuchania bicia serca płodu i potwierdzić przez badanie dopplerowskie.

Splątanie pępowiny często rozwija się u płodów z przewlekłym niedotlenieniem (z powodu zwiększonej aktywności ruchowej) i długą pępowiną. W obecności tych warunków lekarz powinien dokładnie ocenić objawy wskazujące na stan płodu przy każdym badaniu kobiety w ciąży. Często uwikłanie pępowiny jest samoistnie eliminowane – płód jest niejako „wykręcony” z pętli. Jeśli ścisłe i / lub wielokrotne splątanie pępowiny płodu zostanie zachowane przed porodem, fakt ten może wpłynąć na wybór metody porodu, szczególnie jeśli istnieją inne względne wskazania do cięcia cesarskiego.

Jeśli w razie splątania pępowiny kobieta rodzi naturalnie, a podczas porodu stan płodu pogarsza się, w tej sytuacji rozwiązaniem jest nagłe cięcie cesarskie.